Iskanje
07/ 33 75 910, 041/ 909 300

Franc Režek odgovarjal s pesmimi

Tak je bil naslov članka o članu Društva vojnih invalidov Dolenjske, Posavja in Bele krajine Francu Režku, ki ga je objavil Dolenjski list 22. februarja 2015. Povod za članek je bila predstavitev njegove prve pesniške zbirke Listje v jeseni, ki jo je lani izdalo naše društvo. Tudi doslej je svoje pesmi že objavljal, in sicer v zbornikih Literarnega kluba Metlika Potovanje srca. S svojimi pesmimi pogosto nastopa na prireditvah.

Franc je začel pisati pesmi ob odhodu v pokoj, ko je sodelavcu namesto govora raje napisal pesem. In za prvo je sledila druga, tretja, četrta, pa …. . V svojih pesmih pripoveduje o otroških letih, materi, domačiji na Radovici, povojnem času ter o družini. Ne pozabi pa niti na običaje, vsakdanja opravila, na naravo, ki mu je izjemno ljuba, počitnice in še marsikaj. Pri izboru pesmi mu je pomagala Vladimira Škof, pesmi je lektoriral Janez Štrbenc, pesniško zbirko pa je oblikoval Damjan Čurič. Svojo hvaležnost je pesnik izkazal tako, da je vse, ki so na kakršenkoli način pripomogli k izidu njegovega prvenca, povabil na oder in jim javno izrekel zahvalo s prvim pomladanskim cvetjem in skrbno izbranim belokranjskim vinom.
Kaj nam pesnik želi povedati s svojimi rimami? Da so mu v življenju najpomembnejše vrednote, ki v današnjem času vse bolj bledijo, kljub temu, da so izjemno pomembne za medčloveške odnose. Družino postavi na piedestal, sledijo prijateljstvo, spoštovanje, poštenje, medsebojno razumevanje, zvestoba, odkritosrčnost, spoštljiv odnos do nasprotnega spola. V njegovih pesmih se čuti veselje do življenja in optimizem.

Na odru metliškega kulturnega doma je zanimiv pogovor s pesnikom vodila predsednica Literarnega kluba Metlika Minka Kočevar; pesnik ji je na vprašanja odgovarjal tako, kot najbolje zna, s pesmimi. V bogatem kulturnem programu so nastopili kantavtorica Erika Kralj, ženski pevski zbor Društva upokojencev Metlika in orgličar Oto Nemanič.
Francu Režku se je na predstavitvi pesniške zbirke s šopkom zahvalil njegov vnuk Feliks.

Marijana Čengija

ČLANEK DOLENJSKI LIST

Dodaj odgovor