Iskanje
07/ 33 75 910, 041/ 909 300

Pogoji uporabe in piškotki

Pogoji uporabe in piškotki

Pogoji uporabe spletne strani
Velja za domeno dvid.si in podstrani

S temi pogoji (Pogoji) Društvo vojnih invalidov Dolenjske, Posavja in Bele krajine, Novi trg 11, 8000 Novo mesto, določa pravice in obveznosti upravljavca ter uporabnikov oz. obiskovalcev spletnih strani pod domenam dvid.si lahko kadarkoli spremeni ali dopolni te Pogoje, kar stori s spremembo na ustrezni Spletni strani dvid.si. V primeru spremembe ali dopolnitve, ki se nanaša na upravljanje ali druge posege povezane s piškotki in je v skladu z veljavno zakonodajo potrebno o spremembi uporabnike obvestiti na drugačen način in/ali ponovno pridobiti ustrezna soglasja za uporabo piškotkov, bo Društvo vojnih invalidov Dolenjske, Posavja in Bele krajine tako spremembo objavil posebej, na predpisan način.

Uporabnik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki z uporabo spletnega brskalnika dostopa do Spletnih strani Društvo vojnih invalidov Dolenjske, Posavja in Bele krajine.

Upravljavec je Društvo vojnih invalidov Dolenjske, Posavja in Bele krajine. Upravljavec spletne strani je član Damjan Čurič., dip. graf. in med. teh.

Delovanje Spletnih strani Društvo vojnih invalidov Dolenjske, Posavja in Bele krajine in omejitev odgovornosti

Upravljavec Spletnih strani Društvo vojnih invalidov Dolenjske, Posavja in Bele krajine si bo prizadeval, (vendar ne zagotavlja) zagotoviti nemoteno in brezhibno delovanje Spletnih strani Društvo vojnih invalidov Dolenjske, Posavja in Bele krajine, ažurnost vsebin na Spletnih straneh Društvo vojnih invalidov Dolenjske, Posavja in Bele krajine in vzpostavitev delovanja Spletnih strani Društvo vojnih invalidov Dolenjske, Posavja in Bele krajine v primeru izpada delovanja. Društvo vojnih invalidov Dolenjske, Posavja in Bele krajine ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi uporabniku ali katerikoli drugi osebni nastala zaradi ali ob obisku Spletne strani Društvo vojnih invalidov Dolenjske, Posavja in Bele krajine, ne glede na razlog nastanka škode.

Pravice intelektualne lastnine
Uporabnik ne glede na obseg in/ali vrsto dejanj oz. interakcij s Spletnimi stranmi Društvo vojnih invalidov Dolenjske, Posavja in Bele krajine ne pridobi nobene pravice intelektualne lastnine v zvezi z vsebinami, arhitekturo, designom ali drugimi elementi Spletnih strani Društvo vojnih invalidov Dolenjske, Posavja in Bele krajine. Vsi in vsakršni elementi Spletnih strani Društvo vojnih invalidov Dolenjske, Posavja in Bele krajine so zavarovane z avtorskimi in/ali drugimi pravicami intelektualne lastnine, ne glede na dejstvo ali so take pravice posebej razvidne iz ustreznih javnih registrov (npr. patent, model, znamka) ali ne. Uporaba elementov Spletnih strani Društvo vojnih invalidov Dolenjske, Posavja in Bele krajine za katerikoli drug namen kot je seznanitev z njihovo vsebino, zlasti s ponudbo in uporabo storitev, ki jih nudi Društvo vojnih invalidov Dolenjske, Posavja in Bele krajine, je brez vnaprejšnjega pisnega soglasja Društvo vojnih invalidov Dolenjske, Posavja in Bele krajine prepovedana.

Piškotki
Piškotek je majhna datoteka, običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala oz. bo ob posameznem dostopu do spletne strani hranila določene informacije, pomembne za interakcijo med Uporabnikom in spletno stranjo. Piškotki so pomembni za delovanje spletnih strani in se uporabljajo za izboljšanje uporabniške izkušnje na Spletih mestih Društvo vojnih invalidov Dolenjske, Posavja in Bele krajine . Z njihovo pomočjo je mogoče analizirati pomet na spletni strani, prav tako pa omogočajo napredne oglaševalske tehnike. Podobna pojasnila, ki vsebujejo ime piškotka, njegovo vrsto, trajanje in namen posameznega piškotka se nahajajo v pasici pri dnu vašeka ekrana, kjer lahko nastavitve tudi pregledate in spremenite.

Dovoljena uporaba
Spletna mesta Društvo vojnih invalidov Dolenjske, Posavja in Bele krajine ni dovoljeno uporabljati za katerikoli drug namen ali način od dovoljenih namenov uporabe. Dovoljen namen in/ali način uporabe Spletnega mesta Društvo vojnih invalidov Dolenjske, Posavja in Bele krajine je uporaba s standardnim spletnim brskalnikom preko protokola http, za namen informiranja o ponudbi, pogojih in vsebini storitev Društvo vojnih invalidov Dolenjske, Posavja in Bele krajine. Vsa in vsakršna drugačna uporaba je prepovedana.

V primeru nedovoljene uporabe kateregakoli Spletnega mesta Društvo vojnih invalidov Dolenjske, Posavja in Bele krajine lahko upravljavec na kakršenkoli tehnično izvedljiv način prepreči ali omeji uporabo Spletnega mesta Društvo vojnih invalidov Dolenjske, Posavja in Bele krajine takemu uporabniku. To določilo ne posega in ne zmanjšuje pravice Upravljavca do drugih z veljavno zakonodajo dopuščenih ukrepov, vključno a ne omejeno na prijavo na ustrezne organe oz. organizacije ipd.

Predlogi, reklamacije, pritožbe in reševanje sporov uporabniki kakršenkoli reklamacije, pritožbe ali predloge lahko naslovijo na Društvo vojnih invalidov Dolenjske, Posavja in Bele krajine, na dvid@siol.net. Vsi spori, ki izhajajo iz uporabe Spletne strani Društvo vojnih invalidov Dolenjske, Posavja in Bele krajine se rešujejo v skladu s pravnim redom republike Slovenije. Za reševanje sporov, ki niso rešeni s postopkom iz prejšnjega odstavka tega člena, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Novem mestu, Republika Slovenija.

Končne določbe
Ti Pogoji začnejo veljati z dnem objave na vsaki izmed Spletnih strani Društvo vojnih invalidov Dolenjske, Posavja in Bele krajine.

Novo mesto, 19.04. 2021
Društvo vojnih invalidov Dolenjske, Posavja in Bele krajine

Politika zasebnosti

GDPR – Izjava o pravici do zasebnosti
Pravica do obveščenosti

Vaše podatke lahko preverite s zahtevkom poslanim na dvid@siol.net.
Za zagovoritiev varnosti izvajamo interna pravila, za določitev identitete pred razkritjem.

Shranjujemo sledeče podatke:
E-Pošta
Vaš E-naslov se beleži le v administraciji spletne strani, ko izpolnete spletni obrazec in ne bo uporabljen v komercialne, marketinške namene.

Kadarkoli lahko zahtevate izbis preko vaše poslane naslovnjene E-pošte v zadevi IZBRIS na dvid@siol.net.

Pravica do obveščenosti
Vedno imate pravico do dostopa do vseh svojih podatkov tako, da zahtevo naslovite na dvid@siol.net.
Posredovali Vam bomo vse podatke, ki jih hranimo v enostavni in pregledni obliki in znotraj okvirov Direktive GDPR.

Rok za posredovaje
Rok za odgovor je 1 mesec po prejeti in potrjeni zahtevi, običajno pa v 7 dneh.

Pravica do spremembe

Pravica do izbrisa
Imate pravico do izbrisa svojih osebnih podatkov.

V kolikor zahtevate izbris svojih podatkov pred datumom poslanega sporočila se le ta razveljavi v kolikor vas lahko obvestimo preko telefona; v kolikor boste posredovali telefonsko številko, bomo tudi to storili.

Rok za izbris: 60 dni

Pravica do blokade procesiranja
Zaradi narave podatkov ne omogočamo pravice do blokade procesiranja, saj ne hranimo podatkov, ki jih je možno prenesti v druga IT okolja.

Pravica do prenosa podatkov
Zaradi narave podatkov ne omogočamo pravice do prenosa podatkov, saj ne hranimo podatkov, ki jih je možno prenesti v druga IT okolja.

Naši Varnostni postopki
Skrb za varnost podatkov zagotavaljamo z omejenimi dostopi na osebje, ki potrebujejo dostop do teh podatkov.

Vsi podatki so zaklenjeni in dostopni v skladu z interno politiko IT varnosti, ki nam ga nudi ponudnik storitev.