Iskanje
07/ 33 75 910, 041/ 909 300

Člani

mag. Zvonko Špelko

mag. Zvonko Špelko

Predsednik
Novi trg 11, 8000 Novo mesto
Telefon, fax: 07/ 33 75 910
E-naslov: dvid@siol.net
Uradne ure: ponedeljek, četrtek 8h – 11h
Dosegljivi na telefon med 10:00 in 11:00

Frančiška Mikolic

Frančiška Mikolic

Novi trg 11, 8000 Novo mesto

Telefon, fax: 07/ 33 75 910
E-naslov: dvid@siol.net
Uradne ure: ponedeljek, četrtek 8h – 12h
Dosegljivi na telefon med 10:00 in 11:00

Janez Štrbenc

Janez Štrbenc

ČASTNI ČLAN
Novinar, lektor, glavni in odgovorni urednik glasila Korenine.
070 704 400

 

Mihaela Kegljevič

Mihaela Kegljevič

Računovodja
031 501 000

Damjan Čurič

Damjan Čurič

Administrator spletne strani in glasila Korenine

dip. graf. in med. teh.

curic.damjan@gmail.com

Dušan Zupan

Dušan Zupan

Vodja podružnice Trebnje

07 30 47 708
040 597 011

Božidar Debevc

Božidar Debevc

Vodja podružnice Sevnica

070 741 062

Jožica Kuhar

Jožica Kuhar

Vodja podružnice Brežice
070 370 014

Boris Kuhar

Boris Kuhar

Vodja podružnice Krško

041 999 979

Anton Žugelj

Anton Žugelj

Vodja podružnice Metlika

040 817 711