Iskanje
07/ 33 75 910, 041/ 909 300

Člani

mag. Zvonko Špelko

mag. Zvonko Špelko

Predsednik
Novi trg 11, 8000 Novo mesto
Telefon, fax: 07/ 33 75 910
E-naslov: dvid@siol.net
Uradne ure: ponedeljek, četrtek 8h – 11h
Dosegljivi na telefon med 10:00 in 11:00

Frančiška Mikolic

Frančiška Mikolic

Novi trg 11, 8000 Novo mesto

Telefon, fax: 07/ 33 75 910
E-naslov: dvid@siol.net
Uradne ure: ponedeljek, četrtek 8h – 13h
Dosegljivi na telefon med 10:00 in 11:00

Janez Štrbenc

Janez Štrbenc

Novinar, lektor, glavni in odgovorni urednik glasila Korenine.
031 640 818

 

Mihaela Kegljevič

Mihaela Kegljevič

Računovodja

Damjan Čurič

Damjan Čurič

Administrator spletne strani in glasila Korenine

dip. graf. in med. teh.

curic.damjan@gmail.com

Dušan Zupan

Dušan Zupan

Vodja podružnice Trebnje

07 30 47 708
040 597 011

Božidar Debevc

Božidar Debevc

Vodja podružnice Sevnica

070 741 062

Jožica Kuhar

Jožica Kuhar

Vodja podružnice Brežice

Boris Kuhar

Boris Kuhar

Vodja podružnice Krško

041 999 979

Ljubica Režek

Ljubica Režek

Vodja podružnice Metlika

07 30 50 012

Ana Čurič

Ana Čurič

Jožica Kuhar

Jožica Kuhar

Vodja podružnice Brežice

Boris Kuhar

Boris Kuhar

Vodja podružnice Krško

041 999 979

Ljubica Režek

Ljubica Režek

Vodja podružnice Metlika

07 30 50 012