Iskanje
07/ 33 75 910, 041/ 909 300

20-letnica ZDVIS

15. srečanje vojnih invalidov je letos potekalo zadnjo soboto v mesecu maju, natančneje 31. maja.

Že petnajstič zapored so se srečali tovariši, soborci, vojaški vojni invalidi iz narodnoosvobodilne vojne, vojne za Slovenijo in mirnodobni vojaški invalidi ter njihovi svojci in prijatelji, med njimi 50 članov našega društva.

Letošnje srečanje je bilo prav posebno, saj je Zveza z njim obeležila 20. obletnico ustanovitve in delovanja Zveze društev vojnih invalidov Slovenije. Poudarek je bil tudi na obeleženju 140 – letnice prvega povezovanja vojnih invalidov v Avstro-ogrski monarhiji v okviru veteranskih društev, nadalje 95 – letnica ustanovitve organiziranega povezovanja slovenskih vojnih invalidov v okviru Združenja vojnih invalidov Jugoslavije ter 69 letnico ustanovitve in delovanja Zveze vojaških vojnih invalidov Slovenije. Pred 100 leti se je začela prva svetovna vojna, 70 let je minilo od ustanovitve Partizanskega invalidskega pevskega zbora ter prav toliko let od tragične smrti Franca Rozmana Staneta, krajana Medvod in komandanta Generalštaba narodno-osvobodilne vojske.

Kot prvi nas je pozdravil Anton Orožim, predsednik Društva vojnih invalidov Ljubljana. Pred 20. leti je bil eden od soustanoviteljev zveze, tako kot so to bili tudi  člani društev iz Dolenjske, Gorenjske in Maribora. Tudi župan občine Medvode (mimogrede občina letos praznuje 20. obletnico ustanovitve) Stanislav Žagar je v pozdravnem govoru poudaril vlogo medvoških krajev in ljudi v NOB ter se zavzel za spoštljiv odnos do vojnih invalidov in vojnih veteranov.

Predsednik ZDVIS Janez Podržaj  je v svojem nagovoru poudaril, da bi država Slovenija morala biti hvaležna svojim branite-ljem, kot je to praksa v primerljivih državah, kjer se braniteljem izkazuje posebno spo-štovanje, ne glede, v katerem času so branili domovino. Izpostavil je težave vojaških mirnodobnih invalidov, ki so se zaradi posledic invalidnosti dobljene v mladosti, morali zadovoljiti s slabše plačanimi delovnimi mesti, s tem pa je bila bistveno zmanjšana kvaliteta njihovega življenja in družin. Tako so njihove pokojnine v mnogih primerih manjše od tistih, ki niso doživeli po-škodb. Slavnostna govornica Renata Brunskole je posebej pozdravila 24 praporščakov ter kritično ocenila v letu 2012 izpeljane zakonodajne spremembe, ki jih je prinesel ZUJF. Ob koncu uradnega dela je predsednik zveze predal DVI Maribor prehodni pokal za najboljšo uvrstitev na letošnjih 13. športnih igrah, ki pa je prišel v trajno last Mariborčanom, saj so že tretjič zapored osvojili prvo mesto. V imenu mariborskega društva je pokal prevzel predsednik Vasja Cimerman.

Po pogostitvi smo se ob primerni glasbi zasukali na plesišču, nato pa smo ob spremstvu lokalnega vodnika obiskali gramozno jamo v Medvodah, kjer je pokopanih 25 talcev. Zapeljali smo se do Zgornjih Pirnič, kjer se je rodil in  otroštvo preživel Franc Rozman Stane, pa tudi rojstno hišo zavednega Slovenca Jakoba Aljaža smo obiskali. Čisto za konec smo se zapeljali do Zbiljskega jezera, kjer smo se ob domačih dobrotah družili in sproščeno pomenkovali.

Na svidenje prihodnje leto, na 16. srečanju Zveze društev vojnih invalidov Slovenije.

Dodaj odgovor