Iskanje
07/ 33 75 910, 041/ 909 300

2. 3. 2023 – VOLILNA SKUPŠČINA DRUŠTVA

2. 3. 2023 – VOLILNA SKUPŠČINA

 

V četrtek 2.3.2023 je imelo Društvo volilno skupščino v prostorih gostišča Pugelj, v Ždinji vasi pri Novem mestu. Po pozdravnem govoru predsednika društva in predlaganem delovnem predsedstvu je sejo vodil g. Janez Štrbenc. v Društvu je bil s strani delegatov skupščine potrjen noč predsednik podružnice Metlika g. Anton Žugelj, ki je nadomestil zvesto in dolgoletno predsednico Ljubico Režek. Ostalih sprememb ni bilo. Na skupščini je sodeloval tudi generalni sekretar na Zvezi društev vojnih invalidov Ljubljana  mag. Vlado Pegan, ki je predsednik Nadzornega odbora v našem društvu.

Po končani seji, se je predsednik društva zahvalil ga. Režek za uspešno sodelovanje kot predsednici podružnice in jo povabil k nadaljnjemu sodelovanju v društvu kot pridruženi članici in delegatki na skupščini.

Predsedniku društva je g. Vladimir Pegan izročil Zahvalo Zveze društev vojnih invalidov Slovenije za prizadevno in uspešno delo pri izvedbi športno – rekreativnih prireditev Zveze društev vojnih invalidov Slovenije v obdobju 2019 – 2022. G. Špelko se je v imenu vseh članov zahvalil.

Po seji, ki je bila zaključena ob 12.00 uri   je bilo kosilo in druženje.